Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky účasti v neotantra klubu

Registrace. Věk nad 18 let až do 99. Naprosté zdraví. Diskrétnost. Zákaz používání audiovizuálních zařízení a mobilních telefonů.

Co dopředu můžeme zaručit?

Nezaručujeme žádnou míru vzrušení. Zaručujeme práci na intimní atmosféře.

Podmínky používání

S čím souhlasíte účastí na tantře

Dodržování pravidel

Je třeba bezezbytku dbát pokynů organizátora tantry..

Všechny doteky josu jen s vaším souhlasem

Při použití alkoholu, cigarety , drogy či jiiné psychotropní látky, se zzříkáme veškeré zdopovednosti zadopady.

Domů